Perkaan tässä hyvin ylimalkaisesti hieman iskunvaimentimen toimintaa.

Iskunvaimennin on auton jousituksessa se komponentti, joka rauhoittaa auton käytöstä. Vaimentimen tehtävä on ottaa vastaan ajopinnan epätasaisuuksia ja hillitä auton jousituksen keinumista. Oleellinen osa iskunvaimentimen toimintaa on käytettävä vaimennusaine (öljy, ilma, elastomeeri). RC autoissa on yleisimmin silikoniöljyllä täytetyt mäntävaimentimet. Iskunvaimentimen sisällä mäntä liikkuu sylinterissä olevassa öljyssä edestakaisin tukivarren liikkeiden mukana. Vaimennus syntyy siitä, kun öljyn virtaus vastustaa männän liikettä sylinterissä. Männässä on virtauskanavat, joista öljy pääsee virtaamaan männän toiselle puolelle ja riippuen öljyn virtauksen vastuksesta määräytyy vaimennuksen jäykkyys.
Yksinkertaistetusti mitä helpommin(nopeammin) öljy virtaa männän toiselle puolelle niin sitä vähemmän se vaimentaa. Ja mitä vaikeammin(hitaammin) öljy virtaa niin sitä enemmän vaimennin vaimentaa liikettä. Vaimennus määräytyy öljyn viskositeetin ja männän reikien mukaan. Mitä jäykempi öljy (suurempi cst arvo) sen suurempi vaimennus ja mitä notkeampi öljy (pienempi cst arvo) sitä heikompi vaimennus. Männän reikien määrällä ja koolla on myös vaikutus vaimennukseen. Mitä enemmän reikiä tai isompia sitä vähemmän vaimennusta ja mitä vähemmän tai pienempiä reikiä sitä suurempi vaimennus. Näitä kahta asiaa muuttamalla saadaan iskunvaimentimen vaimennusominaisuuksia muutettua.

Iskunvaimennuksessa on toki huomioitava joitakin perusjuttuja eli vaimennuksen vahvuus tulee olla suhteessa jousien jäykkyyteen. Jousien jäykkyyden ja vaimennuksen ristiin meneviä arvoja tulisi välttää. Jäykkä jousi tarvitsee vahvemman vaimennuksen, kun taas löysä jousi heikomman vaimennuksen. Vaimennuksella voidaan muuttaa auton käytöstä paljonkin. Yksinkertaistettuna perussääntönä voidaan sanoa, että pehmeämpi vaimennus toimii huonolla pidolla ja hidas vauhtisilla radoilla. Jäykkä vaimennus toimii kovapitoisilla ja kova vauhtisilla radoilla. Harva rata on kumminkin vain jompaa kumpaa, joten auton säätäminen on aina kompromissi jossain määrin. Jokainen kuljettaja voi autonsa säätää oman mieltymyksensä mukaan. Harrastajia on monia ja siksi myös ajotuntuma mieltymyksiä on monenlaisia, joten myös säätötapoja on monia.

Harrastajan näkökannalta yleisesti voidaan sanoa, että auton ”tehdassetuppi” on hyvä lähtökohta. Jotta ajaminen on mielekästä kannattaa varsinkin alussa keskittyä siihen, että vaimennus (ja koko auto) toimii kunnolla. Iskunvaimentimien huollolla ja öljynvaihdoilla saa ajosta jo varsin rauhallista mahdollistaen ajorytmin helpomman löytämisen.

Hyvä perussääntö on pitää auton vaimentimet puhtaina ja täysinä eli harjata ne ajon jälkeen sudilla puhtaaksi ja tarkkailla öljyvuotoja. Mikäli iskunvaimennin on ”märkä” niin silloin öljyä vuotaa jostain ja tulee kartoittaa mistä ja miksi. Kannattaa ensin tarkistaa korkin ja pohjan kireys. Vaimentimien varren tiivistys on yleensä toteutettu O-Renkailla (1-2 kpl) ja on normaalia että ne kuluvat ajan myötä jolloin niiden toiminta heikkenee. O-renkaat alkavat vuotaa ja ne eivät myöskään enää estä lian pääsemistä vaimentimeen tällöin ne on hyvä vaihtaa. Samoin myös jos vaimentimen öljy ei ole puhdasta vaan mutaista niin yleisimmin syy löytyy kuluneista varren o-renkaista.

Öljyt

Valmistajat ilmoittavat öljyjen jäykkyyksiä muutamalla eri asteikolla. Yleisimmät ovat  CST (lineaarinen)  ja  WT (exponentaalinen).  Itse käytän CST arvoja, koska se on yksinkertaisesti loogisempi. Esimerkiksi CST asteikossa 400cst on tuplaten jäykempi kun 200cst.  WT asteikolla 40wt on enemmän, kuin tuplaten jäykempi kuin 20wt. Taulukoita löytää helposti esim Googlella hakemassa ”Cst to WT”.

Monasti kuulee kysyttävän ja arvuuteltavan, että millaista öljyä tulisi sitten käyttää autossa. Listaan tähän hyvin suuntaa antavasti millaisissa jäykkyyksissä eri autoissa liikutaan.

1:10 Buggy
Huono pito/hidas rata: 200-350cst
Kova pito/Nopea rata: 350-500cst

1:8 Buggy
Huono pito/hidas rata: 300-500cst
Kova pito/nopea rata: 400-650cst

1:10 Touring – Sähkö
Huono pito: 350-450cst
Kova pito: 450-600cst

Huom. Käytettävään öljyyn vaikuttaa paljon auton vaimentimien rakenne ja  muut auton rakenteelliset seikat. Ohjekirjasta löytyy yleensä vakioöljyn jäykkyys, joka on aina hyvä arvaus uudeksi öljyksi.

Vink: Vaimentimen öljyn tarkistus onnistuu kentällä helposti antamalla auton (ja vaimentimien) asettua tovin pöydällä ensin (5-10min). Tämän jälkeen pitäen auto oikein päin nosta auton tukivartta käsin maasta niin paljon, että vaimennin painuu kokonaan kasaan (yksi nurkka kerrallaan). Jos vaimentimessa on öljyssä vajausta kuuluu (ja tuntuu) selkeästi, kun mäntä ”hörppää” ilmaa ja vaimennus häviää. Tällöin on hyvä lisätä öljyä vaimentimeen. Vaimentimen tulisi vaimentaa koko liikematkan ajan  eli männän tulisi pysyä öljyn alla koko liikematkan ajan. Jos öljyssä on vajausta ja mäntä nousee öljypinnan yläpuolelle loppuu silloin myös vaimennus.

Harva vaimennin varsinkaan ulkokrossikäyttössä pysyy tiiviinä kauaa. Iskunvaimentimien säännöllinen huolto voidaan luokitella perushuolloksi ja on hyvä opetella se ensimmäisten asioiden joukossa. Puhdistukseen on hyvä käyttää Cleaneria esim. OKS 2661  ja o-renkaiden voiteluun ”Green slime” esim. Associated 1105 tai Losi TLR77002.

Mikäli säätäminen kiinnostaa niin kannattaa tutustua aiheeseen enemmän internetissa lukuisilla sivuilla (Petitrc yms.) tai esimerkiksi eri säätökirjojen avulla esim HUDY:ltä löytyy perusopus, jolla pääsee kiinni säätämiseen ja säätöjen vaikutuksiin. Sama löytyy myös paperisena.